wz

Odinstalace a instalace ovladačů & Rychlá volba přes klávesnici


Před instalací ovladačů by neměly být nainstalované doprovodné aplikace (AP, PVR, ...)!!!
Varování: Při zapojení senzoru dálkového ovládání do tv-karty za chodu PC může dojít k přepálení plošného spoje na kartě.
Odinstalace a instalace programu / 1 .................................................................................
Odinstalace a instalace programu / 2 .................................................................................
Odinstalace a instalace programu / 3 .................................................................................
Uninstall driver pro odinstalaci aplikace .................................................................................
Rychlá volba pomocí tl. na klávesnici .................................................................................

Nejnovější ovladače, software a manual naleznete na adresách :